Oznámení o zpětvzetí odvolání a sdělení o nabytí právní moci rozhodnutí – „Stavba č. 3295 – TV Horní Počernice, etapa 0011 – komunikace III“

Vyvěšeno od 13.5.2015 – 29.5.2015

7166.15.pdf