Rekonstrukce Otovické a přilehlých ulic

Rekonstrukce Otovické a přilehlých ulic
Rekonstrukce Otovické a přilehlých ulic

Od 1.6.2015 bude zahájena rekonstrukce ulic Otovické, Dobšické, Libuňské, Chodovické, Lukavecké, Před drahou, Votuzské, Hrdoňovické, Hermanické a Plkovské…

Od 1.6.2015 bude zahájena rekonstrukce ulic Otovické, Dobšické, Libuňské, Chodovické, Lukavecké, Před drahou, Votuzské, Hrdoňovické, Hermanické a Plkovské.

Při rekonstrukci budou prováděny kompletní nové povrchy komunikací a chodníků včetně dostavby chybějící kanalizace a části vodovodního řadu.

Stavba bude prováděna postupně ve 3 etapách.

  1. Etapa (zelená) 1.6 – 31.8
  2. Etapa (červená) 15.7 – 15.10
  3. Etapa (modrá) 1.9 – 30.11

Investorem stavby je hlavní město Praha a vybraným zhotovitelem firma Ekis.

Zhotovitel bude včas postupně dle etap informovat občany dopisem do schránek o uzavírkách jednotlivých úseků komunikací a sdělí kontakty na stavbyvedoucí.

Jaroslav Píša, vedoucí OMH

mapa-rekontrukce_1432619612