Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí – 3 bytové domy A, B, C, oplocení, komunikace, chodníky, zpevněné plochy pro parkování a inženýrské sítě

Vyvěšeno od 1.6.2015 do 17.6.2015

6676.15.pdf