BETLÉMSKÁ ODYSEA – VIDEO MAPPING

Audiovizuální projekce na budovu Betlémské kaple v Praze, věnovaná 600. výročí upálení M. J. Husa, 4. července 2015 od 22:30 hodin.

Audiovizuální projekce na budovu Betlémské kaple v Praze, věnovaná 600. výročí upálení M. J. Husa, 4. července 2015 od 22:30 hodin.

Unikátní multimediální autorský umělecký projekt Zdeňky Čechové
BETLÉMSKÁ ODYSEA – VIDEO MAPPING
Audiovizuální projekce na budovu Betlémské kaple v Praze, věnovaná 600. výročí upálení M. J. Husa.
4. července 2015 od 22:30 hodin
Unique multimedia authors artistic project by Zdeňka Čechová
BETHLEHEM ODYSSEA – VIDEO MAPPING
Audiovisual projection at the Bethlehem Chapel in Prague on the occasion of the 600th anniversary of Magister Jan Hus.
4th July 2015, at 10:30 p. m.
___________________________________________________________________________
P R O G R A M  S L A V N O S T N Í H O  P Ř E D S T A V E N Í
V úvodu se rozezní zvony a postupně se přibližujme k roku 1400, kdy začal Mistr Jan Hus svá kázání v Betlémské kapli v Praze. Následuje slavnostní projev M. J. Husa k Pražanům, doprovázený anglickými titulky.

I. MISTR JAN HUS – KAZATEL A REKTOR / I. MAGISTER JAN HUS – PREACHER AND RECTOR
Spolu s hudebním oratoriem obrazově probíhá kázání Mistra Jana Husa v Betlémské kapli, jeho kritika penězoměnství a prodávání odpustků. Diskuze s kardinálem.

II. HUSITSTVÍ – KACÍŘ A MUČEDNÍK / II. HUSSITISM – HERETIC AND MARTYR
Úvodní modlitba kardinála, podkreslená podmanivou hudbou, otevírá historickou scénu – odsouzení a upálení Mistra Jana Husa. Následuje symbolické ztvárnění vzedmutí odporu lidu pod vedením Jana Žižky z Trocnova
a doba husitských bojů.

III. NÁRODNÍ PAMÁTNÍKY / III. NATIONAL MEMORIALS
K poctě národní historii procházíme památníky spojené s dobou husitskou, kterým vévodí socha Mistra Jana Husa a vojevůdce Jana Žižky. Průběžně se objevují hlavní myšlenky Jana Husa a dalších českých myslitelů.

IV. SVĚTOVÉ REMINISCENCE / IV. WORLD REMINISCENCES
Památníky Mistra Jana Husa ve světě – Worms, Konstanz, Zürich, Geneve, Kopenhagen, Washington – otevírají čtvrtou část Betlémské odysey. Čtyři pražské artikuly – jsou historickým odkazem doby husitské. Vše končí poselstvím – „Pravdu neupálíš“.

V. PRAŽSKÉ UNIVERZITY / V. UNIVERSITIES IN PRAGUE
Závěrečná část BETLÉMSKÉ ODYSEY přibližuje významná historická data našich prvních pražských univerzit. Založení Univerzity Karlovy v Praze v roce 1348, jako jedné z prvních v Evropě. Období 1409 – 1410, kdy Mistr Jan Hus byl rektorem Univerzity Karlovy. Založení Českého vysokého učení technického v Praze v roce 1707, jako jedné z prvních nevojenských technických univerzit v Evropě. Závěrečná scéna je věnována současné roli Betlémské kaple v Praze, která slouží ke slavnostním inauguracím a promocím ČVUT v Praze.
_____________________________________________________

Námět, scénář, režie, choreografie, obrazy a multimediální vizualizace:
ZDEŇKA ČECHOVÁ

Hudba – výběr z hudebních oratorií: Ohňové oratorium, Dobro a zlo:
MIROSLAV VOBOŘIL

V hlavních rolích hrají:
PAVEL LEHEJČEK, MILOŠ PRŮŠA, VÁCLAV HAVLÍČEK, MILOŠ KLÍMA

Recitace a zvukové efekty ve spolupráci s Českým rozhlasem: TOMÁŠ ČERNÝ. Foto: JIŘÍ MUŽÍK

Počítačové efekty, animace, střih, kamera ve spolupráci se studenty FEL ČVUT v Praze.
Technická podpora: MARTIN BERNAS. Projekce a ozvučení: JAROMÍR LANDSMAN
__________________________________________________________________________________________
Celková délka programu je 15 minut. Všechny citace a titulky jsou uvedeny v českém a anglickém jazyce.
Vstupné na představení je zdarma.

Kontakt: GSM 732 515 727, cechova.zdenka.dr@volny.cz, http://zdenka-cechova.herokuapp.com/

https://www.pocernice.cz/app/uploads/2015/07/ved/michaela-vedralova.pdf