Program Čistá energie Praha 2015

Rada hl. m. Prahy dne 5. 5. 2015 schválila podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy v rámci Programu Čistá energie Praha 2015...

Rada hl. m. Prahy dne 5. 5. 2015 schválila podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy v rámci Programu Čistá energie Praha 2015…

Rada hl. m. Prahy dne 5. 5. 2015 schválila podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy v rámci Programu Čistá energie Praha 2015 (dále jen „program“). Dotace může být poskytnuta jak fyzickým, tak i právnickým osobám.

Věcná náplň programu, nastavená v posledních letech, zůstala zachována. Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1. 9. 2014 a 30. 9. 2015. Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 8. 6. – 30. 9. 2015. Další informace o pravidlech programu, formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva, uzavíraná mezi žadatelem a hl. m. Prahou, jsou k dispozici na webových stránkách portalzp.praha.eu. Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na emailové adrese dotace.topeni@praha.eu.

 

Pravidla programu Čistá energie Praha 2015

Informace o programu Čistá energie Praha v letech 1994 – 2014