Seznamovací kurzy pro pražské zájemce o VČELAŘENÍ

Vážení přátelé v Úřadu městské části Prahy 20,

za podpory  Magistrátu hl. města Prahy pořádá Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA seznamovací kurzy se včelařstvím „Praha potřebuje včely“. Protože v našem hlavním městě významně ubylo opylovatelů, kteří jsou základem pro udržení biodiverzity krásné pražské přírody, obracím se na vás s prosbou o zařazení informace o těchto kurzech na vaše webové stránky a dle možnosti do dalších informačních médií, aby se občané vaší městské části, kteří mají zájem začít chovat včely, mohli seznámit s příležitostí účastnit se těchto kvalitních kurzů.

V přílohách posílám tiskové zprávy a informační leták o těchto kurzech, které můžete volně použít dle potřeby.

Děkuji Vám srdečně za spolupráci a přeji krásné pozdní léto (případné dotazy prosím směřujte na tento e-mail nebo na mobil 731 440 599)

Radka Ingrová
výkonná ředitelka Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA www.majabee.cz

Seznamovací kurzy pro pražské zájemce o VČELAŘENÍ

Naše hlavní město oplývá krásnými přírodními zákoutími, ale zachování jejich druhové rozmanitosti závisí na kvalitním opylení. V Praze je však 10 x méně včelstev, než bylo před třiceti lety. Proto i naše zelená a kvetoucí PRAHA POTŘEBUJE VČELY, což je také název kurzů pro pražské zájemce o včelaření, které za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy pořádá Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA v Agroenvironmentálním vzdělávacím centru – včelařském Areálu MÁJA v pražské Ruzyni.

Jestliže uvažujete, že začnete chovat včely, a rádi byste se nejdříve podrobněji dozvěděli, co včelařství obnáší, pak je kurz PRAHA POTŘEBUJE VČELY právě pro vás. Kurzy se uskutečňují pod vedením zkušeného včelařského odborníka a přírodovědce RNDr. Václava Švamberka. Získáte základní informace o včelách a víkendovém hobby včelaření, uvidíte výběr z včelařských filmů, navštívíte ukázkový včelín. Každý účastník získá brožuru „To nejzákladnější o včelařství pro nevčelaře“. Kurz se koná vždy v neděli od 10 do 18 hodin v termínech 27. září 2015, 17. dubna 2016, 15. května 2016, 21. srpna 2016, 11. září 2016. Počet účastníků v jenom kurzu je 10. Účastnický příspěvek činí 300 Kč, zahrnuje občerstvení. Kurzy se uskutečňují v Agroenvironmentálním vzdělávacím centru – včelařském areálu MÁJA v Praze 6 – Ruzyni. Přihlášky posílejte na e-mail spolek@majabee.cz. Další informace poskytne a na otázky odpoví koordinátorka kurzů Radka Ingrová, mobil 731 440 599, radka@majabee.cz. Více o organizátorovi kurzů se dozvíte na www.majabee.cz.