Zveřejnění doplněné projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací ve Svépravicích

Zveřejnění doplněné projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací ve Svépravicích
Zveřejnění doplněné projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací ve Svépravicích

MČ Praha 20 zveřejňuje na základě připomínek občanů doplněnou projektovou dokumentaci stavby č. 3295 „TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská“ 2. Část

v oblasti Svépravic v ulicích Domkovská, V Dílcích, Hřídelecká, Meziluží, Bříšťanská, Prachovská, Dolská, Machovská, Chvalkovická, Jeřická, Na Pozorce, Podůlší, Všelipská, Spojka Božanovská a Meziluží, V Dílcích a Zdoňovská.

Přílohy