Rozvoj ICT služeb na MČ Praha 20

Rozvoj ICT služeb na MČ Praha 20
Rozvoj ICT služeb na MČ Praha 20

projekt s názvem „Rozvoj ICT služeb na MČ Praha 20“ je realizován v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Rozvoj ICT služeb na MČ Praha 20

Projekt s názvem „Rozvoj ICT služeb na MČ Praha 20“ je realizován v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Jeho realizaci umožnila zejména velká finanční podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt byl zahájen 1. 11. 2014 s předpokládaným ukončením 30.9.2015 a jeho celkové náklady činní 9 502 130 Kč.

Projekt si klade za cíl rozšíření služeb stávajícího portálu MČ Prahy 20 a digitalizaci archivu stavebního odboru ÚMČ Praha 20, a to prostřednictvím pořízeného technologického vybavení. Jedná se o nákup serverů, interaktivních informačních tabulí, skenovacích linek, datových úložišť a navazující potřebné technologie. Součástí dodávky těchto technologických zařízení bude i ovládací software a v případě potřeby i nákup licencí pro jednotlivé produkty.

Celý projekt je převážně koncipován jako převod části agend a informací z papírové do elektronické podoby s napojením na občana – vybudování rozhraní, přes které bude moci občan z pohodlí domova přistupovat k co nejširšímu množství informací a bude moci sám některé úkony i okamžitě zrealizovat pomocí interaktivních prvků (formuláře, apod.).

Realizace projektu zvýší kvalitu a efektivnost informačních a komunikačních služeb poskytovaných občanům, odborné veřejnosti a pracovníkům MČ PRAHA 20. Výstupy projektu zlepší informační služby občanům, usnadní a zrychlí komunikaci, zvýší dostupnost informací a zvýší úroveň informační podpory.

Celkové náklady projektu dosahují 9,5 mil. Kč, 6 373 233,35 mil. Kč z této částky pokryje dotace z evropských fondů, kterou MČ Praha 20 získala v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Projekt zvýší efektivitu veřejné správy a služeb pro veřejnost a zvýší nabídku ICT služeb pro občany. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele technologie.