Podmínky inzerce v Hornopočernickém zpravodaji

Podmínky inzerce v Hornopočernickém zpravodaji
Podmínky inzerce v Hornopočernickém zpravodaji

Podmínky inzerce v HPZ

 

1. Cena klasické řádkové i plošné inzerce se nemění, stávající ceník zůstává v platnosti. Tyto ceny platí pro firmy, OSVČ, fyzické osoby, příspěvkové a neziskové organizace mimo území HP, jimž nebyla udělena sleva ani výjimka (viz níže)

– stávající ceny plošné inzerce: 8 000 Kč/1 strana, 4 000 Kč/polovina strany, 2 000 Kč/čtvrtina strany, 1 000 Kč/osmina strany. Ceny jsou uvedeny bez DPH, připočítává se DPH ve výši 21 %. Stávající ceny řádkové inzerce rovněž zůstávají v platnosti.

2. Komerční prezentace (tj. PR a propagační články) – platí ceník pro plošnou inzerci + je nutné uvést u článku „komerční prezentace“.

 

3. Příspěvkové organizace v HP (zámek, divadlo, knihovna, DDM, školy) mají vyčleněný svůj pravidelný prostor v HPZ (viz Statut RR a Pravidla HPZ), který by měly dodržovat. Plošnou inzerci/komerční prezentace by neměly příspěvkové organizace inzerovat navíc, pouze v rámci vyčleněného prostoru nebo výjimečně u velkých a významných akcí – zde podléhá schválení redakční rady. 

4. Neziskové organizace v HP, které mají vyčleněný svůj pravidelný prostor (MUM) – musí dodržovat svůj prostor, případná plošná inzerce/komerční prezentace pouze v rámci tohoto prostoru. Vše navíc je zpoplatněno, platí zde 50 % sleva pro plošnou inzerci oproti ceníkovým cenám.

5. Neziskové organizace sídlící na území HP, které nemají vyčleněný pravidelný prostor jakožto jednotlivé subjekty, se musejí s články a plošnou inzercí vejít do vyčleněného obecného prostoru „pro neziskové organizace“ stanoveného Pravidly HPZ.

V případě kumulace více článků, je třeba upřednostnit širší spektrum subjektů než např. 2-3 články od jednoho subjektu či týkající se stejné záležitosti. U plošné inzerce/komerční prezentace mimo vyčleněný prostor platí 50 % sleva oproti ceníkovým cenám.

 

6. Příspěvkové a neziskové organizace nesídlící na území HP a pořádající akce na území HP mají nárok na 50% slevu z běžných cen stanovených ceníkem (plošná inzerce i komerční prezentace), nicméně redakční rada musí posoudit na základě jejich právně daného statutu a předmětu činnosti, zda se skutečně jedná o příspěvkovou či neziskovou organizaci, která má na tuto slevu nárok  a posoudit přínos akce pro HP (tj. recepce přeposílá tyto případy předsedovi redakční rady a ředitelce Chvalského zámku, kteří předávají redakční radě).

Redakční rada může výjimečně udělit možnost inzerce zdarma u příspěvkových a neziskových organizací mimo území HP, které pořádají obecně prospěšné (nekomerční) akce na území HP, a to jednorázově (1x za rok pro 1 subjekt) a v rozsahu 1/4 strany). 

 

7. Rada MČ má možnost rozhodnout o inzerci zdarma pro příspěvkové a neziskové organizace u výjimečných a významných akcí, a to v rozsahu max. 1 tiskové strany HPZ – 1x za rok pro 1 subjekt. O tomto rozhodnutí musí neprodleně informovat redakční radu a redaktora.

 

8. Je povolena výjimka pro inzerci zdarma v rozsahu 1 čtvrtina strany 1x za rok pro náborové akce pro děti, pořádané na území HP, týkající se sportu, kultury, výtvarných činností. POZOR, nesmí zde být kumulace s body uvedenými výše. O těchto případech musí být informována redakční rada ze strany redaktora.

 

9. Na inzerci zdarma ani slevu nemají nárok:

– příspěvkové a neziskové organizace z HP u akcích pořádaných mimo území HP, jimž nebyla udělena výjimka dle bodu 7.

– příspěvkové a neziskové organizace nesídlící na území HP a pořádající akci mimo toto území

– firmy, OSVČ. Dále pak fyzické a právnické osoby, nesplňující žádnou z výjimek 

 

10. Všechny ostatní případy posuzuje individuálně redakční rada. 

 

 

Platnost od 25.8.2015