Koncert pěveckého sboru rodičů a přátel ZUŠ Horní Počernice

Koncert pěveckého sboru rodičů a přátel ZUŠ Horní Počernice
Koncert pěveckého sboru rodičů a přátel ZUŠ Horní Počernice

Od 19:30 hodin – do 20:30 hodin, místo konání: Kostel sv. Ludmily na Chvalech

Francis Poulenc: Mše G dur (výběr) – zpívají Pražští pěvci, sbormistr Stanislav Mistr.

Antonio Vivaldi: Gloria – zpívá Smíšený pěvecký sbor ZUŠ Ratibořická, sbormistryně Šárka Mistrová,

soprán sólo – Renata Poláková, alt sólo – Šárka Mistrová, housle – Věra Matějáková a Martina Müllerová,

viola – Kristian Vacek, violoncello – Michaela Cibulková, cemballo – Marta Čermáková.