Kvalita vody pro kojence – zpráva z PVK a.s.

Současná vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č.252/2004 Sb., která je v souladu s požadavky EU na pitnou vodu, již neurčuje limit dusičnanů pro kojence. Podle této vyhlášky pitná voda s limitem dusičnanů 50 mg/l splňuje požadavky pro pitnou vodu. Z tohoto hlediska je pitná voda v Praze vhodná i pro kojence. Průměr dusičnanů v pražské distribuční síti je sice 28 mg/l, přesto doporučujeme vodu z kohoutku naředit kojeneckou vodou.

S pozdravem

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Pařížská 11, 110 00 Praha 1, IČ 25656635 Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5297

Tel: +840 111 112

Email: info@pvk.cz

www.pvk.cz