Přemnožená černá zvěr v revíru Počernice, Běchovice, Kyje.

Přemnožená černá zvěr v revíru Počernice, Běchovice, Kyje.
Přemnožená černá zvěr v revíru Počernice, Běchovice, Kyje.

Buďte obezřetní na své psí přátele!

V drama se smutným koncem se nedávno změnila poklidná vycházka se čtyřnohým mazlíčkem po lese v lokalitě Čihadla. Majitelka nechala svého jezevčíka pobíhat bez vodítka. Ten zavětřil stopu divočáka, nedbal volání nešťastné paničky a okamžitě se za ním vydal. Z líté bitvy, která zákonitě následovala, vyšel vítězně statný kňour, který drobnějšího soka roztrhal.
„Když lidé navštěvují náš revír, Počernice, Běchovice, Kyje, kde se vyskytuje přemnožená černá zvěř, je potřeba, aby byli obezřetní, využívali cesty a nechodili do houští, aby zvěř nerušili,“ vzkazuje veřejnosti předseda Mysliveckého sdružení Horní Počernice Jan Moravec. Jde o zvěř, která vychází hlavně v noci a přes den se schovává v úkrytech. Pohybuje se v tlupě 12 až 15 jedinců. „Divočák není zvíře, které by napadalo člověka, jsou to plachá zvířata,“ uklidňuje.