Aktuální informace k rekonstrukci ulice Božanovská

Aktuální informace k rekonstrukci ulice Božanovská
Aktuální informace k rekonstrukci ulice Božanovská

Množí se dotazy občanů, zda-li rekonstrukce pokračuje dle harmonogramu?

Investorem stavby rekonstrukce   ulice Božanovská je hlavní město Praha.

Dopravní rozhodnutí na   uzavření komunikace je od 18.9. do 21.12.2015 v souladu se smlouvou.

Zástupci naší městské části se   pravidelně účastní kontrolních dnů stavby a upozorňují investora i   zhotovitele na nutnost maximálního nasazení na stavbě, aby byla komunikace dokončena před nástupem zimy.

Naposledy jsem nechal učninit tento zápis za městskou část do zápisu z kontrolního dne 3.11.2015.

Zhotovitel firma PORR   přislíbil posílení počtu pracovníků.

Dle vyjádření zhotovitele bude   termín dokončení dodržen.

Městská policie provádí   kontroly průjezdu stavbou dle svých možností a požadavků městské části a   stavby.

Jaroslav Píša, vedoucí OMH