Vyjádření MČ Praha 20 k oznámení záměru „CR HALA, Praha 20

Vyjádření MČ Praha 20 k oznámení záměru „CR HALA, Praha 20
Vyjádření MČ Praha 20 k oznámení záměru „CR HALA, Praha 20

Vyjádření MČ Praha 20 k oznámení záměru „CR HALA, Praha 20, k. ú. Horní Počernice ve smyslu zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

Přílohy