Bude snížen tlak vody v Horních Počernicích

Bude snížen tlak vody v Horních Počernicích
Bude snížen tlak vody v Horních Počernicích

V úterý 16. února bude od 23 hodin do 17. února do 04 hodin omezena dodávka pitné vody, dojde ke snížení tlaku v oblasti Prahy 9. Omezení dodávky vody (snížení tlaku) se bude týkat oblasti ohraničené ulicemi od křižovatky Pražský okruh x Chlumecká; spojnicí k ul. Vlastibořská; dále pak ul. Do Čertous až ke křižovatce s ul. Ve žlíbku; ke křižovatce Kludských x Bártlova; k ul. U Županských 44/4; k ul. Náchodská 2500/250; dále pak spojnicí k ul. Ve žlíbku 1800; poté ul. Mladých Běchovic k ul. Podnikatelská parc. č. 1357; dále spojnicí k ul. Na svěcence 2169/4; k ul. K hrázi parc.č. 4321/11; ke křižovatce Olomoucká x Dobrošovská; k ul. Pod Starákem E75/16; k ul. Ke starým rybníkům parc.č. 4380/11; spojnicí až ke křižovatce Pražský okruh x Chlumecká;  z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací. Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením cisterny s pitnou vodou. Podrobné informace nepřetržitě podává zákaznická linka PVK na tel: 840111112.