Ocenění policisty z našeho oddělení

Ocenění policisty z našeho oddělení
Ocenění policisty z našeho oddělení

Ocenění policisty z našeho oddělení

Cena policejního prezidenta tentokrát patřila prap. Antonínu Novákovi z místního oddělení Policie ČR Horní Počernice, který po ohlášení požáru na tísňovou linku v květnu byl první u hořícího rodinného domu a vešel do zakouřeného prostoru, odkud vyvedl ženu se silným astmatickým záchvatem, která se nadýchala toxických zplodin, a předal zdravotníkům. Poté hledal v domě ještě osmdesátiletou matku zachráněné, kterou musel do bezpečí hustým kouřem vynést.