IKEA a Skanska

IKEA a Skanska
IKEA a Skanska

Skanska opět pomáhala

Již druhým rokem pracovníci firmy Skanska v rámci programu „Prodej ruku – Den dobrovolnictví Skanska“ pomáhali naší MČ při údržbě obce.

Brigády se účastnilo celkem 15 pracovníků. Za technické podpory místního hospodářství zvládli vyčistit a natřít velkou část zábradlí v Božanovské ulici a prováděli výměnu písků v pískovištích a na dětských hřištích.

Brigádníci vyměnili písek na dětských hřištích na sídlišti Mezilesí, v parku u divadla, v parku u památníku, v Jizbické ulici, Ve Štverákově ulici i v parku Lipí.

Celkem bylo naloženo 9 multikár starého písku a současně byly pískoviště naplněny pískem novým.     

Touto cestou děkujeme firmě Skanska za jejich pomoc a spolupráci s naší městskou částí.

 

Je uklizeno.

IKEA ČERNÝ MOST je dobrý soused.

IKEA ČERNÝ MOST se rozhodla pomoci ke Dni dětí Horním Počernicím.

IKEA ČERNÝ MOST jednou ročně věnuje jeden pracovní den svých zaměstnanců pro dobou věc, loni například sázeli stromky v Jizerských horách.

Letos chtěli napnout své síly směrem k sousedům. Vzhledem k dobré spolupráci s neziskovou organizací Rodinné centrum MUM Horní Počernice bylo ujednáno ve spolupráci s Místním hospodářstvím MČP20 obnovit  pískoviště  na dětských hřištích Lhotská a Pavlišovská, posekat a ohrabat hůře dostupné lokality a uklidit luka, háje a stezky v okolí Chvalky, Svépravic a Xaverovského háje.

Po pečlivých přípravách týmů Jaroslava Píši (Místní hospodářství) a Barbory Zálohové (Rodinného centra MUM) jsme se spolu s 30ti zaměstnanci IKEA ČERNÝ MOST 1.6. 2016 ráno pustili do práce ve čtyřech pracovních skupinách.

Sbíraly se odpadky, likvidovaly se černé skládky, přehazoval se písek, plelo se pískoviště, hrabala a odvážela se tráva. Zaměstnanci IKEA statečně lovili z křoví všemožné poklady, odpadky a pneumatiky. Dvě úklidové čety posbírali dvě nákladní auta odpadků .  Písková četa naložila  8  multikár  s  pískem. Luční parta shrabala a naložila  6  kontejnerů  posekané trávy včetně úklidu sekaných ploch.

Úspěšný pracovní den jsme zakončili společným opékáním buřtů a velkým poděkováním paní starostky.

Zaměstnancům IKEA Černý Most, DĚKUJEME!

Za tým organizátorů Jaroslav Píša a Barbora Zálohová

Místní hospodářství MČP20 a Rodinné centrum MUM

 

 

 

IMG_20160601_094240 DSCN0408 DSCN0394 DSCN0403 DSC00072 DSC00080