Skládka v ulici Na Chvalce

Skládka v ulici Na Chvalce
Skládka v ulici Na Chvalce

Navážka stavebního materiálu v ulici Na Chvalce

Jedná se o pozemek parc. č. 44417/7, jehož je majitelem firma BH realty, a.s.. Na tomto pozemku dle vyjádření pana Černého s firmy P.H.A., a.s. má uskladněný recyklovatelný stavební materiál, který po úpravě bude sloužit k další stavební činnosti. Firma se zabývá stavební činností a tento materiál pochází z jejích stavební činností, je jeho původcem a bude po recyklaci opět použit. Čímž je dle zákona o odpadech dodržena zásada předcházející vzniku odpadu. Tímto vyjádřením se nejedná o odpad, odpad je v zákoně o odpadech definován jako věc, které se někdo zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Dle vyjádření zástupce firmy se jedná o materiálové využití, což zákon o odpadech upřednostňuje před ostatními způsoby nakládání s odpady. Tento materiál o objemu 1000 kubíků má zůstat na stanovišti měsíc a půl než bude zpracován.

Při místním šetření dne 22.6.2016 nebyla zjištěna přítomnost nebezpečných látek, které by ohrozily životní prostředí.
Jedná se o kamení, zeminu a cihly.

 

Fotografie0025  Fotografie0030

Fotografie0032  Fotografie0033

Fotografie0027  Fotografie0028

Fotografie0029  Fotografie0031