Vyjádření RMČ k hlasování o projektu „Nauč se spolupracovat“.

Vyjádření RMČ k hlasování o projektu „Nauč se spolupracovat“.

V květnovém Hornopočernickém zpravodaji byly představeny návrhy projektů žáků ZŠ Ratibořická (sportovní prvky), ZŠ Chodovická (pumptrack) a ZŠ Stoliňská (matematická kostka). Na základě této skutečnosti bylo zahájeno hlasování, které mohlo probíhat buď odevzdáním vystřižené části stránky Hornopočernického zpravodaje, nebo elektronicky na webových stránkách městské části, kdy technickou stránku elektronického hlasování zajišťovala pro městskou část externí společnost. Jedním z požadavků RMČ na elektronické hlasování, bylo jeho ukončení dne 30. 5. 2016 v 24,00 hod. V dané souvislosti nicméně nezbývá než konstatovat, že zřejmě z důvodu technické, popř. administrativní chyby bylo možné hlasovat i po shora zmiňovaném termínu, čímž došlo ke zkreslení výsledků hlasování. Na základě výše uvedeného se tedy RMČ rozhodla podpořit ty projekty, které získaly nejvíce hlasů, přičemž rozdíl v počtu hlasů mezi nimi byl vzhledem k počtu celkově odevzdaných hlasů minimální. Jedná se o projekt ZŠ Chodovická a projekt ZŠ Stoliňská. Děkujeme za pochopení.