Naše spolky dostanou brzy nový bezplatný prostor

Naše spolky dostanou brzy nový bezplatný prostor
Naše spolky dostanou brzy nový bezplatný prostor

Městská část Praha 20 podporuje spolkovou činnost již desetiletí. Ať již jsou to spolky zahrádkářů, dobrovolných hasičů, ochotníků, seniorů atd., všechny spolky mají možnost požádat městskou část o příspěvek na svou činnost nebo o příspěvek na akci, kterou pořádají. Každoročně se mezi spolky rozdělí z obecního rozpočtu několik set tisíc.

Ovšem nejedná se pouze o finanční podporu, i když bez té by to nešlo. Městská část rovněž spolky podporuje bezplatnou výpůjčkou vlastních prostor pro schůze, ať již pro Místní organizaci Svazu postižených civilizačními chorobami, MO Svazu tělesně postižených či Klub seniorů, případně i organizačně technickou pomocí prostřednictvím pracovníků odboru místního hospodářství, či dovozem a zapůjčením mobiliáře – lavic, stolů, stánků na akce spolku Rodinné centrum MUM. Nemalou podporou pro spolkovou činnost je i bezplatná výpůjčka areálu Chvalské tvrze, oblíbeného místa pro pořádání akcí určených pro širokou veřejnost. Pokud spolek prokáže, že je na akci vstup pro veřejnost zdarma, rada městské části Praha 20 mu na základě jeho žádosti areál bezplatně vypůjčí. Díky této podpoře se podařilo založit novou tradici pořádání různých výstav a akcí, ať již je to VETERANPÁRTY – výstava Klubu historických vozidel, případně akce Böhmerland – výstava historických motorek, Čarodějnice a mnoho dalších.

Městská část Praha 20 podporuje spolkovou činnost již desítky let, což dokládá i festival Divadlo v přírodě, jehož 46. ročník se konal v květnu a červnu. Tradice, kterou tento festival založil, je u nás velmi živá a zájem o jednotlivá přestavení v krásném přírodním amfiteátru, vysoce převyšuje kapacitu areálu.

Snažíme se o zapojení co největšího počtu občanů do spolkové činnosti, podporujeme vznik nových spolků a stále se snažíme tuto bohulibou aktivitu podporovat. V současné době finalizujeme rekonstrukci objektu místní veřejné knihovny, v jejímž přízemí budujeme prostory určené pro bezplatné využití místními spolky. Otevření plánujeme na podzim letošního roku.