Termíny honů mysliveckého spolku

Myslivecký spolek Horní Počernice v honitbě, která zasahuje do katastrů městské části Kyje, Hostavice, Dolní Počernice, Běchovice a částečně Horní Počernice, provádí v nočních a ranních hodinách lov černé zvěře na čekané. Myslivci žádají návštěvníky honitby, aby používali na vycházkách pouze značené cesty a v zájmu své bezpečnosti nevcházeli do hustých a nepřehledných porostů. Aby nedocházelo k ohrožení domácích zvířat je nutné nenechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele. V období od 1.1.2016 – 31.8.2016 bylo  střeleno 39 kusů černé zvěře.

Myslivecký spolek  oznamuje všem občanům, že v měsíci listopadu a prosinci budou probíhat  společné hony na drobnou zvěř.

Termíny honů:

 

5.11.2016 a 3.12.2016 Čihadla, k.ú. Hostavice, Pískovna, k.ú. Dolní Počernice, Martiňák,    

                                          nad  Vinicí

 

19.11.2016 a 17.12.2016 – pod Vinicí, pod VÚ Běchovice, Běchovický vrch, Placiny.

 

Náhradní termín je 26.12.2016. Tyto termíny jsou nahlášeny na odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy i policii ČR, která provádí kontrolu a dohled.

Myslivecký spolek doufá, že tímto oznámením se předejde nedorozuměním a   děkuje občanům za pochopení

M. Novotná – OŽPD