Výsledky hlasování o problémech navržených na III.Veřejném fóru-10 problémů

Hlasování, které mělo ověřit problémy, kterými se má vedení MČ Praha 20 zabývat, navržené občany na III. Veřejném fóru-10 problémů,  bylo ukončeno. V příloze máte k dispozici nejen porovnání obou hlasování, ale i podrobný rozbor ověřovacího hlasování, kterého se mohli zúčastnit všichni občané. Vedení MČ připravuje opatření, která povedou k řešení těchto problému. V průběhu listopadu budou projednány RMČ a na prosincovém zasedání také ZMČ. 

 D21-PRAHA-20-Prezentace-10P-Praha-20-NSZM-3

prehled_o_hlasovani_VF_2016