Kácení břehových porostů na Svépravickém potoce

Kácení břehových porostů na Svépravickém potoce
Kácení břehových porostů na Svépravickém potoce

Vážení občané, dovolujeme si Vám oznámit, že Oddělení  péče o zeleň Odboru ochrany prostředí MHMP začne kácet břehové porosty na Svépravickém potoce, na břehu Biologického rybníka a v jeho okolí za účelem prosvětlení břehových porostů, zpřístupnění lokality pro celkovou údržbu, podpoření ekologických funkcí vodní plochy a celkové zatraktivnění celého území. Kácení bude ukončeno do 31. 3. 2017.  

Věra Bidlová, vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

bidlovav_2017-01-27_10-42-10