ODVOLÁNÍ REGULACE

ODVOLÁNÍ REGULACE
ODVOLÁNÍ REGULACE

Pro území hl. m. Prahy je zrušená regulace dopravy, která byla vyhlášena z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10.
Dříve vyhlášená smogová situace nadále trvá.