Ptačí chřipka

Ptačí chřipka
Ptačí chřipka

Vážení spoluobčané,

jak již jistě víte ze sdělovacích prostředků, v Lázních Toušeň byla diagnostikována ptačí chřipka.

Jedná se o virové onemocnění zařazené do skupiny nebezpečných nákaz.  Onemocnět může kur domácí, krůta, perlička, bažant, holub domácí i některé druhy exotických ptáků.

Horní Počernice spadají do tzv. pásma dozoru – tedy do okruhu 10 km od ohniska nákazy. V příloze zveřejňujeme nařízení Státní veterinární zprávy, které se týká mimořádných opatření k zamezení šířen této nákazy v pásmu dozoru.

Zvláště apelujeme na to, abyste dodržovali zákaz přesouvat veškeré ptactvo chované na hospodářstvích, nebo v soukromých chovech a domácích druhů savců z chovů a do prostor chovů.

V případě dotazů volejte kdykoli Věru Bidlovou, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy na mobilní telefon 720 449 122. Zároveň ji na tomto čísle kontaktujte v případě, že naleznete 5 a více kusů uhynulých kusů volně žijících ptáků. 

Základní informace o ptačí chřipce, o tom, jak se chránit i praktické rady naleznete v přiloženém letáku s názvem Informace pro veřejnost.

 

 

Informace_pro_verejnost
Narizeni_statni_veterinarni_spravy

Pasma_mapa