Ptačí chřipka – NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Ptačí chřipka – NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Ptačí chřipka – NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Vážení občané,

S platností od 10. 1. 2017 stanovuje Státní veterinární zpráva mimořádná veterinární opatření z zamezení šíření ptačí chřipky. Všem chovatelům se proto zakazuje chovat ptactvo a drůbež ve volných výbězích. Dále se nařizuje e zabezpečit chovy tak, aby se zabránilo vniknutí volně žijícího ptactva do chovů. Úplné znění nařízení Státní veterinární zprávy se nachází v příloze a na úřední desce Úřadu MČ Praha 20.

Bližší informace Vám poskytnou na Odboru životního prostředí a dopravy, kontaktní osoba – Věra Bidlová, telefon 720449 122.

nařízení-Státní-veterinární-zprávy-pro-chovatele