Program poskytování účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 na rok 2017

MČ Praha 20 vyhlašuje program poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 na rok 2017. Podávání žádostí je od 3.3.2017  do 4.4.2017 . Kontaktní osobou Ing. Lenka Tomsová referentka ÚMČ Praha 20, Jívanská 634, tel. 601388910, email Lenka_Tomsova@pocernice.cz

pravidla_2017