Investice na přání

Investice na přání
Investice na přání

Jedním z hlavních cílů projektu Zdravá městská část Horní Počernice je zapojování občanů žijících v naší městské části do možnosti společného rozhodování při správě městské části. Jednou z takových možných aktivit je zapojení do rozhodování o využití části rozpočtu určené na realizaci projektů investičního charakteru. Jako obyvatelé naší městské části máte nyní možnost společně řešit problémy, určit jak bude využitá vyčleněná část rozpočtu a podílet se na jejím efektivním využití. Při setkávání nad zpracováním projektu společně se svými sousedy tak máte možnost řešit různé problémy, prodiskutovat, jakým způsobem je řešit a kdo bude mít z realizace takto navrženého projektu prospěch.
Jak tedy bude tzv. Participativní rozpočtování v letošním roce probíhat. Zastupitelstvo městské části schválilo v rámci rozpočtu částku 1 000 000,- Kč na realizaci projektů investičního charakteru, která bude použita na realizaci vámi vybraných projektů a to z návrhů, které budou zpracovány a podány fyzickou osobou nebo sdružení fyzických osob s trvalým bydlištěm v MČ Praha 20. Další možností je, že projekt podá právnická osoba (firma, instituce, nezisková organizace apod.) se sídlem nebo místem působení v MČ Praha 20.
Mezi základní podmínky pro takový projekt patří nutnost, aby jeho náplní bylo konkrétní investiční opatření, které bude sloužit obyvatelům MČ Praha 20 a přispěje ke zkvalitnění jejich života. Projekt se musí dotýkat pouze pozemků a majetku, jenž je v kompetenci MČ Praha 20 (může se jednat i o majetek ve vlastnictví HMP, ale ve správě MČ Praha 20). Projekt musí být realizován na veřejně přístupném místě (pozemku nebo budově) přístup může být časově omezen, ale rozhodující je volný přístup každému.

Schválená pravidla pro předkladatele projektů a potřebné formuláře naleznete na těchto stránkách pod záložkou http://www.zdravehornipocernice.cz/?page_id=2069„. Kontaktní osobou je Lenka Tomsová koordinátorka projektu, Úřad MČ, Jívanská 635, kancelář v přízemí č. 102, email Lenka_Tomsova@pocernice.cz a telefonní kontakt 271 071 631 nebo 601 388 910.