Zápis z projednání revitalizace Biologického rybníka

Zápis z projednání revitalizace Biologického rybníka
Zápis z projednání revitalizace Biologického rybníka

Odbor životního prostředí a dopravy projednal se zástupci Oddělení péče o zeleň Odboru ochrany prostředí MHMP  přípravné práce pro revitalizaci Biologického rybníka, které spočívaly ve vykácení  porostu dřevin, složeného převážně z vrby bílé. Z jednání vzešel zápis, ve kterém zástupce  OOP MHMP  vysvětlil cíl a další postup prací. Přislíbil rovněž umístění informační tabule v blízkosti rybníka.   

 Zápis