Omezení silniční dopravy na území hl. m. Prahy

Omezení silniční dopravy na území hl. m. Prahy
Omezení silniční dopravy na území hl. m. Prahy

Na území hl. m. Prahy budou probíhat akce, které budou mít vliv na silniční provoz na pozemních komunikacích viz. příloha.

Tebulka