Investice na přání

Investice na přání
Investice na přání

Jednou z nových forem zapojování veřejnosti do rozvoje městské části je tzv. participativní rozpočet. Jedná se o proces, prostřednictvím kterého měli možnost obyvatelé Městské části Praha 20 navrhnout využití části rozpočtu na realizaci projektu investičního charakteru. Pro letošní rok byla vyčleněna částka ve výši 1 000 000,- Kč. Projekty byly podávány do 30.5.2017. Jejich realizovatelnost byla posouzena jednotlivými odbory ÚMČ a předkladatelé své projekty představili na jednání Zastupitelstva 26.6.2017.Nyní má každý z občanů Městské části Praha 20 možnost vybrat ze tří podaných projektů, který se mu líbí nejvíce. Udělit může každý až 2 kladné a 1 záporný hlas. Hlasovat je možné na internetovém odkaze: https://vote.d21.me/vote/Nk_xt1jQ7. Hlasovat je možné od 1.7. do 31.7.2017. Více informací naleznete na  www.zdravehornipocernice.cz na stránce „Investice na přání“