Navržené projekty v „INVESTICI NA PŘÁNÍ“ jsou podány a posouzeny

Navržené projekty v „INVESTICI NA PŘÁNÍ“ jsou podány a posouzeny
Navržené projekty v „INVESTICI NA PŘÁNÍ“ jsou podány a posouzeny

Možnost navrhnout svůj projekt do Investice na přání využily do 30.5.2017 tři navrhovatelé. ZŠ Ratibořická zastřešující projekt s návrhy tří základních škol, Mgr. Petr Mešťan s podporou komise pro sport, mládež a volnočasové aktivity a žáků FZŠ Chodovická a Ing. arch. M.Karhan.
Navržené projekty prošly posouzením proveditelnosti příslušnými odbory ÚMČ Praha 20 a na pondělním jednání Zastupitelstva budou svými navrhovateli představeny veřejnosti. Od 1.7.2017 budete mít všichni možnost vybrat jeden projekt, který se vám bude líbit nejvíce. Pokud tedy máte zájem se o projektu více dozvědět od navrhovatelů přijďte v pondělí 26.6. od 17:00 hod na jednání Zastupitelstva na Chvalský zámek.

Více informací získáte na http://www.zdravehornipocernice.cz/?page_id=2069