Africký mor prasat

Africký mor prasat
Africký mor prasat

Vážení občané,

dne 13. 7. 2017 byla Státní veterinární správou vyhlášena mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření afrického moru prasat.

Nařízení se týká uživatelů honiteb nebo oprávněných účastníků lovu, chovatelů prasat

i všech provozovatelů podniků nebo závodů, ve kterých se nakládá s vedlejšími živočišnými produkty určenými k preparátorské úpravě.

Plné znění mimořádného opatření se nachází v příloze.

nařízení státní veterinární správy