Zahájení zjišťovacího řízení EIA ke koncepci „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“

Zahájení zjišťovacího řízení EIA ke koncepci „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“
Zahájení zjišťovacího řízení EIA ke koncepci „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“

Vážení občané,

dovoluji si Vám oznámit, že bylo zahájeno zjišťovací řízení ke koncepci „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“.   Ke koncepci je možné zaslat vyjádření do 20 dnů od zveřejnění informace na úřední desce kraje, tj. MHMP.

Do oznámení lze nahlédnout v informačním systému SEA na www.portal.cenia.cz/eiasea/wiew/SEA100_koncepce pod kódem záměru MZP253K nebo kdykoli v úředních hodinách na Odboru životního prostředí a dopravy.

Věra Bidlová, vedoucí OŽPD

Ozn SEA_ Plan mobility_FINAL_19_08_03
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci _Plán udržitelné mobility Prahy a okolí