Silniční okruh kolem Prahy, stavba“I/12 Běchvice – Úvaly“ – veřejné projednání

Silniční okruh kolem Prahy, stavba“I/12 Běchvice – Úvaly“ – veřejné projednání
Silniční okruh kolem Prahy, stavba“I/12 Běchvice – Úvaly“ – veřejné projednání

Vážení občané,

dovoluji si Vám oznámit, že se dne 7. 11. 2017 od 14 hodin  bude v hotelu Olšanka v Táboritské ulici 23/100, Praha 3 konat veřejné projednání dokumentace a posudku záměru „I/12 Běchovice- Úvaly“.

Do dokumentace  i posudku je možné nahlédnout na www.cenia.cz/eia  pod kódem záměru MZP 473 nebo kdykoli v úředních hodinách na Odboru životního prostředí a dopravy.

Věra Bidlová, vedoucí OŽPD

Informace_o_konani_verejneho_projednani