Přímo za domy nám vyrůstají nové plíce Prahy

Přímo za domy nám vyrůstají nové plíce Prahy
Přímo za domy nám vyrůstají nové plíce Prahy

Městská část Horní Počernice se rozkládá na území čtyř samostatných obcí, které od sebe byly v minulosti odděleny polnostmi, sady a remízky. A není to tak dávno, pamětníci ještě existují. Ale postupně byla pole zastavěna, nejprve ve 70 letech sídlišti, postavenými přímo uprostřed Horních Počernic, poté halami, které bohužel vyrostly jako houby po dešti na okraji obce na té nejkvalitnější orné půdě.

I proto je na území naší městské části problematika zeleně tak citlivá záležitost. Navíc jsou Horní Počernice obklopeny dálnicemi, a pokud bude dobudován Pražský okruh, staneme se v podstatě zelenou plochou uprostřed jakéhosi obřího kruhového objezdu. Bojujeme za to, aby byla dálniční tělesa odcloněna nejen protihlukovými stěnami, ale především pásy zeleně.

V letošním roce jsme vysoutěžili zhotovitele pasportů zeleně, který provede do konce září roku příštího podrobnou inventuru všeho zeleného, co k městské části náleží. Koncem října městská rada schválila seznam pozemků určený k náhradním výsadbám. V roce příštím se chytáme zrekonstruovat historický Nolčův park a začít budovat nový. V plánu je i výsadba aleje podél cyklostezky v ulici K Berance a podél cyklostezky, která vede do Klánovic. Díky magistrátu probíhá revitalizace tzv. Biologických rybníků nacházejících se na Svépravickém potoce.

Nepřehlédnutelným fenoménem celé Prahy a okrajových částí zvláště je tzv. nová divočina. Jsou to plochy, kde z různých důvodů skončily nějaké lidské aktivity, a opuštěných lokalit se znovu spontánně chopila matka příroda. I tomuto fenoménu, který je velice zajímavý, i když ne každý jej ocení, se chceme věnovat v koncepci rozvoje zeleně naší městské části, kterou budeme zpracovávat po dokončení pasportů.  Protože je to právě tato nová divočina, která je výzvou. Ne vše se může přeměnit na pečivě udržované parky, náklady na údržbu by byly nepředstavitelné, a tato zeleň má obrovský potenciál. Přímo za domy nám vyrůstají nové plíce Prahy, a i když jsou trochu ušmudlané, jsou velíce důležité.

Podstatná pro nás je i údržba zeleně. Každodenní mravenčí práce, která není sice tak vidět, jako jednorázově vysazené plochy, ale je neméně důležité. V letošním roce se podařilo založit mnoho nových trvalkových výsadeb. Protože se nové trvalkové záhony setkaly s kladným ohlasem obyvatel, budeme je v roce příštím rozšiřovat. Chceme jít cestou především štěrkových trvalkových zákonů, které jsou nenáročné na údržbu a i v suchých obdobích roku působí velice dekorativně.

Proto bude mít problematika zeleně i v roce příštím, v naší městské části prioritu.

Hana Moravcová, starostka Prahy 20, Šance pro Počernice