Aktuální verze návrhu Metropolitního plánu

Aktuální verze návrhu Metropolitního plánu
Aktuální verze návrhu Metropolitního plánu

Na webových stránkách Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy http://plan.iprpraha.cz/cs/upp-dokumentace  byla dne 27.11.2017 zveřejněna aktuální verze návrhu Metropolitního plánu, na základě které se v současné době zpracovává vyhodnocení vlivů Metropolitního plánu na udržitelný rozvoj (SEA). Mělo by tedy už jít o verzi značně se přibližující oficiálnímu návrhu, který by se měl projednávat na jaře 2018. (Na základě probíhajícího zpracování by mělo dojít maximálně k opravám zjištěných nepřesností).