Bylo zahájeno zjišťovací řízení ke koncepci „Revize č. 2 Operačního programu Praha – pól růstu ČR 2014 – 2020“

Bylo zahájeno zjišťovací řízení ke koncepci „Revize č. 2 Operačního programu Praha – pól růstu ČR 2014 – 2020“
Bylo zahájeno zjišťovací řízení ke koncepci „Revize č. 2 Operačního programu Praha – pól růstu ČR 2014 – 2020“

Vážení občané,

dovoluji si Vám oznámit, že se bylo zahájeno zjišťovací řízení ke koncepci „Revize č. 2 Operačního programu Praha – pól růstu ČR 2014 – 2020“.   Ke koncepci je možné zaslat písemné vyjádření do 20 dnů od zveřejnění informace na úřední desce  MHMP.

Do oznámení lze nahlédnout v informačním systému SEA na www.portal.cenia.cz/eiasea/wiew/SEA100_koncepce pod kódem záměru MZP258K nebo kdykoli v úředních hodinách na Odboru životního prostředí a dopravy.

Věra Bidlová, vedoucí OŽPD

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci PRAHA - POL RŮSTU