Xaverovský háj

Xaverovský háj
Xaverovský háj

Vážení občané,

příspěvková organizace Lesy hlavního města Prahy informovala MČ Praha 20, že od 8. 2. 2018 bude v Xaverovském háji pokračovat  nahodilá těžba, která byla zahájena již v druhé polovině loňského roku.  Během těžby dojde k odstranění nebezpečných souší a stromů poškozených větrem nebo kůrovcem. Současně s tímto zdravotním zásahem budou Lesy hl. m. Prahy provádět obnovní zásah formou jednotlivého výběru po ploše porostu a to za účelem podpory přirozeného zmlazování porostu. Tento způsob obnovy lesních porostů je v souladu s principy trvale udržitelného hospodaření bez nutnosti vzniku lesních holin a narušení funkcí lesa.

OŽPD