Našel se papoušek

Našel se papoušek
Našel se papoušek

V pátek 16.3.2018 v dopoledních hodinách byl spatřen na stromě u Gymnázia Chodovická velký zelený papoušek. Bližší informace lze získat od paní PhDr. Berchtoldové – tel. 281 921 135 nebo 724 114 854. Záležitost byla zároveň oznámena městské policii na tel. 281 864 413.