Obchvat Běchovice-Úvaly pokračuje v přípravách

Obchvat Běchovice-Úvaly pokračuje v přípravách
Obchvat Běchovice-Úvaly pokračuje v přípravách

Ministerstvo životního prostředí informovalo MČ Horní Počernice o vydání souhlasného stanoviska k posouzení vlivu záměru na životní prostředí, tzv. EIA. Závazné stanovisko EIA přímo souvisí s veřejným projednáním záměru v listopadu 2017, viz přiložené dokumenty. Záměr tak významně pokročil směrem ke své realizaci, které ŘSD předpokládá po roce 2021. Dokumentace tohoto záměru je k nalezení na webu ministerstva www.mzp.cz/eia pod kódem MZP473.

Zapis_z_verejneho_projednani_k_zameru_I-12_Bechovice-Uvaly

Zavazne_stanovisko_MZP_k_zameru_I-12_Bechovice-Uvaly