Rekonstrukce ulice Ve Žlíbku

Rekonstrukce ulice Ve Žlíbku
Rekonstrukce ulice Ve Žlíbku

Od 16. 3. do 30. 4. 2018 bude pokračovat loni započatá souvislá údržba komunikace Ve Žlíbku. Akce bude probíhat v šesti etapách (v přílohách označených  jako etapa 3 až 8) za částečného omezení silničního provozu, viz přílohy. Dopravní omezení v ul. Ve Žlíbku v I. a II. etapě bude probíhat v úseku od zelené plochy (na které bylo nově zřízeno pamptrekového hřiště) po křižovatku s ulicí V Slavětíně, III. a IV. etapa  bude zahrnovat úsek před areálem Big  Box Horní Počernice s.r.o. a poslední V. a VI. etapa proběhne v úseku od areálu Big  Box Horní Počernice s.r.o. po křižovatku s ul. Božanovská. Investorem této akce je společnost TSK hl. m. Prahy, a.s.  a prováděcí firmou je společnost Porr a.s.

 

1. Etapa
2. Etapa
3. Etapa
4. Etapa
5. Etapa
6. Etapa