Závěrečná zpráva skalní stěny

Závěrečná zpráva skalní stěny
Závěrečná zpráva skalní stěny

Posouzení stability pískovcové skalní stěny v Počernicích

MČ20 nechala posoudit stabilitu pískovcového skalního masivu na parcele 2046/1 v Horních Počernicích. Výsledkem geogolických prací je doporučení k inventarizaci rizikových míst a dále k řešení stabilizace svahu odbornou firmou. Viz přiložený dokument inženýrsko-geologického posudku.

 

Skalní stěna

mapa