Běžné údržby na komunikacích ve správě TSK, které budou mít dopad na dopravu v Horních Počernicích

Běžné údržby na komunikacích ve správě TSK, které budou mít dopad na dopravu v Horních Počernicích
Běžné údržby na komunikacích ve správě TSK, které budou mít dopad na dopravu v Horních Počernicích
SKM_C224e18061809410