Studie zklidnění Náchodské

Studie zklidnění Náchodské
Studie zklidnění Náchodské

TSK zadala společnosti SINPPS s.r.o. studii s názvem „Studie zklidnění komunikace Náchodská. Praha 20 – Horní Počernice; číslo akce 13466“.

 

S její pracovní verzí byli občané seznámeni v lednu na setkání radních s občany v KC Domeček, kde ji prezentoval hlavní projektant Ing. Fiala. Připomínky vzešlé z tohoto setkání, stejně tak jako připomínky zadavatele, všech dotčených orgánů státní správy, Policie ČR, Dopravního podniku hl. m. Prahy i ROPIDu, se snažil projektant zapracovat.

 

Výsledkem je studie, podle níž by měla proběhnout v několika etapách souvislá údržba Náchodské ulice. Termíny údržby stanoví TSK.

 

Další informace a přílohy …. https://www.pocernice.cz/obcan-2/nachodska-studie-zklidneni/

 

bidlovav_2018-06-06_08-22-19