V Praze je vyhlášeno nebezpečí požárů.

V Praze je vyhlášeno nebezpečí požárů.
V Praze je vyhlášeno nebezpečí požárů.

V lesích, parcích a na polích až do vzdálenosti do 50 metrů od těchto ploch je až do odvolání zakázáno rozdělávat ohně, kouřit, cokoliv zapalovat nebo odhazovat hořící a doutnající předměty. Zároveň je přísně zakázáno spotřebovávat vodu ze zdroje pro hašení požárů.

Výstraha ČHMÚ - nebezpečí požárů