Hornopočernické veletrhy: vzdělání, služby a volný čas v obci

Hornopočernické veletrhy: vzdělání, služby a volný čas v obci
Hornopočernické veletrhy: vzdělání, služby a volný čas v obci

Dnes skončil další úspěšný ročník veletrhů v Horních Počernicích. Od 11. do 13. září patřil areál Chvalské tvrze vzdělání, sociálním službám a volnočasovým aktivitám zaměřeným především na místní obyvatele. Svou nabídku představily místní i přespolní školy, neziskovky, sportovní kluby a sociální projekty.

V Horních Počernicích nabízíme tolik aktivit a služeb pro naše obyvatele, že jsme hledali vhodný způsob jejich prezentace. Právě třídenní veletržní maratón se ukázal jako ideální řešení,” říká iniciátorka veletrhů, Eva Březinová, místostarostka Horních Počernic, a dodává, “Návštěvníků máme každý den několik stovek, narůstá i počet prezentujících, kteří představí své organizace.“

Každá městská organizace na veletrhu představí svou celoroční činnost i nabídku služeb a zájmových činností. Pro návštěvníky veletrhů je právě začátek září ideálním termínem na plánování volnočasových aktivit a zapojení se do občanského života Horních Počernic.

Na dnešním veletrhu se představila řada středních škol s řemeslným i obecným zaměřením, sociální služby doprovodil program hasičů, městské policie, BESIPu a rukodělné dílničky. Prezentace volnočasových aktivit byla plná sportu a soutěží.

1. veletrh veletrh volnočasových aktivit: 11. září 2018, 15.00 – 18.00 hod. v areálu Chvalské tvrze
nabídku celoročních aktivit pro děti a mládež s možností přihlášení se doplní hry a soutěže

2. veletrh sociálních služeb: 12. září 2018, 10.00 – 17.00 hod. v areálu Chvalské tvrze
Doprovodný program s hasičským sborem Satalice, Městskou policií, soutěž s BESIPEM, rukodělné dílničky a prodej výrobků klientů sociálních služeb

3. veletrh středních škol: 13. září 2018, 9.00 – 17.00 hod. v areálu Chvalské tvrze
prezentace středních škol s ukázkou řemesel od kovářského po truhlařinu, informace k přijímacím řízením pro rok 2019/2020