Našel se kočárek

Našel se kočárek
Našel se kočárek

V sobotu dne 22.9 byl na Chvalské tvrzi nalezen kočárek. Prosíme majitele,  ať se o něj přihlásí na Odboru  místního hospodářství MČ Praha 20.

Petr Báček, vedoucí oddělení  dopravy