Říjnové výlovy místních rybníků

V říjnu proběhnou pravidelné výlovy místních rybníků. Vylovené ryby místní svaz předává přímo Českému rybářskému svazu, zájemci o netradiční podívanou jsou však vítáni.
Termíny výlovů jsou uvedeny v přiloženém oznámení.

Rybníky