Setkání počernických spolků

Setkání počernických spolků
Setkání počernických spolků

Zástupce počernických spolků pozvala do Kulturně-komunitního centra v budově knihovny na Náchodské místostarostka Daria Češpivová. Cílem setkání bylo nejen vzájemné seznámení, ale i nastavení dalších společných spolkových aktivit. Senioři, hasiči, rybáři, zahrádkáři, myslivci, zástupci Klubu Veteránů, TJ Sokol i Bike Ranch organizátorku nadchli výčtem svých aktivit a hlavně nadšením do dobrovolné práce. V průběhu setkání se plánovaly i možnosti nových sousedských setkání, případně zapojení veřejnosti do práce spolků. Přítomní hovořili i o problémech, s nimiž se ve své práci potýkají a uvítali by v jejich řešení případnou pomoc městské části. Příjemné bylo i to, že se zástupci spolků vzájemně pozvali na své akce.

Seniory potěšila starostka Alena Štrobová ujištěním, že od února obnovuje Zámecká posezení na Chvalském zámku. Daria Češpivová v závěru přítomné ujistila o tom, že společná spolková setkání budou určitě i v budoucnu pokračovat.

4123